Jak můžete pomoci?
 

Žádost o pomoc

Michalka Láníková z Holešova, 10 let, onemocnění: metachromatická leukodystrofie.

 

Michalka potřebuje spoustu léků, pomůcek, přístrojů, zdravotního materiálu a speciální stravu... Celkové denní výdaje jsou dost vysoké.

Většina přístrojů, které Michalka používá jsou v provozu i 24hod denně. Je tedy potřeba po několika letech používání, kdy už výměna příslušenství a opravy nestačí, koupit přístroje nové. A jak to tak bývá, většinou se pokazí více věcí najednou :-)

Také Michalka vyrostla a už potřebuje větší kočárek, postýlku a různé úpravy.

Proto bychom vás chtěli požádat o jakoukoliv pomoc pro nás, pro Michalku. Moc si každé pomoci vážíme a děkujeme za ni!

č.ú.:125630647/0300

V současné době chceme Michalce pořídit tyto potřebné pomůcky

- filtry a příslušenství k odsávačkám, čističkám vzduchu, .... 

- zdravotnický materiál a další denní potřeby, které nehradí zdravotní pojišťovna

- vitamínové doplňky na imunitu

- nutná úprava nájezdové plošiny

- čistička vzduchu

- úprava postýlky 

- větší kočárek Benecykl

- nová odsávačka

- přídavné topení do auta - v chladném období se auto nevytopí a Michalka potřebuje více tepla

 

 

Nadace Konto Bariéry nám otevřela podúčet, na který můžete přispět na pořízení pomůcek. Za poskytnutí finančních prostředků na tento účet vedený kontem Bariéry lze na požádání vystavit potvrzení/smlouvu o poskytnutí finančních prostředků. 

číslo účtu na konto Bariéry : 777 777 222/0800

číslo variabilního symbolu: 0751147419